Asmodėjas
2018, 250x200 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Dvikova
2018, 250x200 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Autoportretas
2018, 150x120 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Pal. Mykolas Giedraitis
2018, 150x100 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Jis padėjo jai užlipti
2018, 150x100 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Autoportretas
2018, 120x101 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Gedinti moteris I (pagal George de La Tour)
2018, 60x30 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Šv. Jonas Krikštytojas
2018, 40x25 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Gedinti moteris II (pagal George de La Tour)
2018, 50x25 cm, drobė, aliejus. Privati kolekcija

Gedinti moteris III (pagal George de La Tour)
2018, 50x25 cm, drobė, aliejus. Privati kolekcija

Gedinti moteris IV (pagal George de La Tour)
2018, 50x25 cm, drobė, aliejus. Dirbtuvėje

Gedinti moteris V (pagal George de La Tour)
2018, 50x35 cm, drobė, aliejus. Privati kolekcija